Wynajmujesz mieszkanie komunalne? Przygotuj się na spore zmiany

02 marca 2018 0 Komentarzy

Kontrola NIK wykazała wiele nieprawidłowości przy przydzielaniu i najmie mieszkań komunalnych. W efekcie tego wprowadzono zmiany w przepisach, na mocy których każdy najemca będzie musiał składać zeznania majątkowe. Jeśli tego nie zrobi w wyznaczonym terminie, będzie musiał płacić większy czynsz.

Kontrola NIK wykazała wiele nieprawidłowości przy przydzielaniu i najmie mieszkań komunalnych. W efekcie tego wprowadzono zmiany w przepisach, na mocy których każdy najemca będzie musiał składać zeznania majątkowe. Jeśli tego nie zrobi w wyznaczonym terminie, będzie musiał płacić większy czynsz.

 
Mieszkania komunalne to lokale stanowiące własność gminy, które w myśl obowiązujących przepisów, zobowiązane do realizacji zadania, polegającego na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych lokalnej społeczności, przyznają je do odpłatnego używania osobom i rodzinom o niskich dochodach, których nie stać na zakup lub wynajmowanie mieszkania po cenach rynkowych.
 
„Ze względu na niski czynsz mieszkania komunalne cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Aby móc zamieszkać w takim lokalu, należy spełniać kryteria (przede wszystkim dochodowe) określone przez daną gminę w lokalnej uchwale. Chętnych nie brakuje, a ponieważ gminy nie dysponują wystarczającą ilością tego typu mieszkań, właściwie w każdej z nich tworzą się długie listy oczekujących. Wielu z nich latami wypatruje pozytywnego rozpatrzenia swojego wniosku.” - czytamy na portalu www.ksiegiwieczyste.org.
 
Koniec z nadużyciami i nieracjonalnym zarządzaniem
Deficyt mieszkań komunalnych oraz brak przejrzystych zasad ich przyznawania doprowadziły w ostatnich latach do wielu nieprawidłowości w gospodarowaniu tego typu lokalami.
 
Taki stan rzeczy potwierdziła przeprowadzona przez NIK kontrola, obejmująca swoimi badaniami działania 34 gmin w latach 2009 – 2011. W opublikowanym w 2013 r. raporcie z wynikami kontroli “Gospodarowanie lokalami komunalnymi w budynkach mieszkalnych”, czytamy:
 
“Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia gospodarowanie lokalami komunalnymi w budynkach mieszkalnych”.
 
W dalszej części raport szczegółowo wymienia listę dokonywanych zaniedbań, wśród nich:
- brak pełnej i zgodnej ze stanem rzeczywistym ewidencji lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy,
- brak przestrzegania ustalonych zasad najmu i sprzedaży tychże lokali,
nierzetelne weryfikowanie sytuacji materialnej osób ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego,
- brak monitorowania, czy w trakcie trwania umowy sytuacja materialna najemcy nie zmieniła się do tego stopnia, aby mógł samodzielnie wynajmować mieszkanie na wolnym rynku,
- brak monitorowania, czy z lokalu korzystają osoby uprawnione (czy mieszkania nie są podnajmowane innym osobom),
- brak monitorowania terminów zakończenia umowy zawartej na czas oznaczony oraz uprawnień
do dalszego zajmowania lokalu,
- nieskuteczna windykacja wobec najemców, którzy nie opłacili czynszu na czas, co w efekcie doprowadziło do corocznego wzrostu zaległości i niedoboru środków finansowych docelowo przeznaczanych na utrzymanie lokali w dobrym stanie technicznym.
 
Zmienić to mają najnowsze przepisy.
 
Obowiązkowa deklaracja o dochodach i majątku
Jedna z ważniejszych zmian dotyczy osób ubiegających się oraz już zamieszkujących lokale komunalne.
 
Zapis dotyczący osób ubiegających się o mieszkanie komunalne:
 
“Art. 7a. 3. Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, składa gminie albo związkowi międzygminnemu deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. W deklaracji uwzględnia się osoby będące członkami gospodarstwa domowego w dniu jej składania”.
 
Najemcy mieszkań komunalnych będą zobowiązani co 2,5 roku przedstawić deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego:
 
“Art. 21c. 1. Gmina, nie częściej niż co 2,5 roku, weryfikuje spełnianie przez najemców, z wyłączeniem umów najmu socjalnego lokalu, kryterium wysokości dochodu uzasadniającej oddanie w najem lub podnajem lokalu”.
 
Dalej:
 
“2. Na pisemne żądanie gminy najemca jest obowiązany do złożenia w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania gminy deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie deklaracji. W deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego uwzględnia się osoby będące członkami gospodarstwa domowego w dniu jej składania. Deklarację składa się zgodnie z wzorem określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. W przypadku niezłożenia deklaracji gmina może podwyższyć czynsz do kwoty 8% wartości odtworzeniowej w skali roku”.
 
Podsumowując, jeżeli najemcy przekroczą poziom dochodów określony przez radę gminy w uchwale, będą musieli płacić wyższy czynsz lub opuścić przyznany im lokal.
 
Deklaracja oraz oświadczenie będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 
Wiceminister Infrastruktury Kazimierz Smoliński podkreślił, że obowiązek składania deklaracji o dochodach i majątku wejdzie w życie najwcześniej po 2,5 roku od wejścia w życie ustawy.
 
Źródło: ksiegiwiczyste.org
 
 

zdjecie 2370
zdjecie 2370
COMFORT - BRAMY OKNA ROLETY


  

Ty decydujesz jakiej stolarki potrzebujesz!Jedyna taka promocja w roku, przyjdź i zamów stolark

Siedlisko w Dzwonku gmina Czerwin. Dostęp do rzeki Orz.

Marzysz o domu ale rosnące ceny materiałów budowlanych i usług budzą Twoje przerażenie. Na dodatek d

Dachy- Ogrodzenia Sprzedaż i Montaż

Oferujemy sprzedaż i montaż pokryć dachowych i ogrodzeń.
Zapraszamy
Dachy Załuska
Biuro Ostrołęka ul. W

ODBIOR ZLOMU

ODBIOR ZLOMU TEL 512 741 798

Malowanie Szpachlowanie

Malowanie Ścian Gipsowanie

FaceBook