Wydział Budownictwa UM: Czym się zajmował w ubiegłym miesiącu?

31 stycznia 2021 0 Komentarzy
Wydawanie pozwoleń na budowę, dzienników budowy, zgłoszenia robót budowlanych - między innymi te zadania wykonywane były w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Ostrołęki w ubiegłym miesiącu.

Wydawanie pozwoleń na budowę, dzienników budowy, zgłoszenia robót budowlanych - między innymi te zadania wykonywane były w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Ostrołęki w ubiegłym miesiącu.

Wydział Budownictwa UM w grudniu 2020 roku wykonał następujące zadania:

1. Wydano 29 decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Wydano 1 decyzję umarzającą w zakresie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

3. Przyjęto 3 zgłoszenia na roboty niewymagające pozwolenia na budowę.

4. Wydano 20 dzienników budowy.

5. Umieszczono w systemie RWDZ 28 wnioski o pozwoleniu na budowę.

6. Umieszczono w systemie RWDZ 29 decyzji o pozwoleniu na budowę.

7. Sporządzono sprawozdanie do GUS-B-06.

8. Wydano 1 decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę.

9. Wydano 11 postanowień w trybie art. 35 ust. 3 ustawy Prawo Budowlane.

10. Wydano 7 zawiadomień o wszczęciu postępowania.

11. Wpłynęły 2 wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

12. Wydano 2 decyzje lokalizacji celu publicznego.

13. Wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy.

14. Przekazano 3 zawiadomienia do GDOŚ.

15. Wpłynęły 3 wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

16. Wydano 2 zawiadomienia o zgromadzonym materiale dowodowym.

17. Przygotowano 1 wystąpienia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, PGW Wód Polskich, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Marszałka Województwa Mazowieckiego o uzgodnienie/zaopiniowanie warunków realizacji przedsięwzięcia.

18. Wydano 1 opinię w sprawie konieczności uzyskania decyzji środowiskowej.

19. Przygotowano 1 wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

20. Wydano 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

21. Przekazano 1 uzupełnienie karty do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, PGW Wód Polskich, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

22. Rozpoczęto przeprowadzenie procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Dane pochodzą z informacji prezydenta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc grudzień 2020 roku.

Komentarze

Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


zdjecie 4133
COMFORT - BRAMY OKNA ROLETYTy decydujesz jakiej stolarki potrzebujesz!
Krispol to ceniony polski producent kompletu stolarki o

Hurtownia  ARCO- materiały budowlane  /Ławy 75  k.Rzekunia/

OFERUJEMY W PROMOCYJNYCH CENACH >>> PONIŻSZY ASORTYMENT BUDOWLANY: STYROPIAN biały, grafitowy, ni

GEAL ul. Kopernika 10

Zapraszamy do naszych Biur Handlowych: OSTROŁĘKA ul. Kopernika 10 (obok sklepu Metalowiec) tel. 29

Oczyszczalnie , Przyłącza, hydraulik

Nasza firma zajmuje się kompleksowym montażem jak i serwisem Przydomowych oczyszczalni ścieków (biol

--- SUFITY PODWIESZANE -- Gres -- Wykończenia

Wykończenia nowych mieszkań, domów i remonty

Sufity podwieszane LED (proste i wielopoziomowe)
- Indywi


FaceBook