Program "Mieszkanie dla młodych"

30 maja 2016 0 Komentarzy

Kupno mieszkania to spore wyzwanie finansowe dla każdego młodego człowieka. Dlatego od stycznia 2014 r. kupujący swoje „M” mogą liczyć na pomoc państwa w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”.

Kupno mieszkania to spore wyzwanie finansowe dla każdego młodego człowieka. Dlatego od stycznia 2014 r. kupujący swoje „M” mogą liczyć na pomoc państwa w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”.

Jakie warunki trzeba spełnić?
Na jakie dofinansowanie można liczyć?
Jak wygląda procedura ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego?
Jak skorzystać z programu Mieszkanie dla młodych – po wstrzymaniu naboru wniosków z limitem wypłaty w 2016 r.?

Zasady postępowania w przypadku, gdy liczba wniosków o dofinansowanie wkładu własnego przekroczy dostępny limit środków regulują przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Pomoc polega na dofinansowaniu wkładu własnego. Rodziny, w których pojawi się trzecie dziecko własne lub przysposobione, mogą dodatkowo dostać pomoc na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu. Ponadto osoby, które rozpoczną budowę własnego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) mogą na nowych zasadach skorzystać z tzw. częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane.

Jakie warunki trzeba spełnić?

nie można posiadać innego mieszkania (także w przeszłości) - ten warunek nie dotyczy osób/rodzin z trojgiem dzieci
wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka) - ten warunek nie dotyczy osób/rodzin z trojgiem dzieci zaciągnięty kredyt na co najmniej 50 proc. ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat cena mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej lokalizacji (szczegóły patrz: „Pytania i odpowiedzi”)

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

dopłata do 50 m2 (nie więcej niż powierzchnia kupowanego mieszkania) lub 65 m2 w przypadku osób/rodzin z trojgiem dzieci
10 proc. dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci
15 proc. dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko
20 proc. dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących dwoje dziecko
30 proc. dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących przynajmniej troje dzieci
dodatkowe 5 proc. na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) wychowywane dziecko
dopłata liczona w odniesieniu do wskaźnika określonego dla danej lokalizacji (szczegóły patrz: „Pytania i odpowiedzi”)
Jak wygląda procedura ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego?

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składa się wraz z wnioskiem o kredyt w wybranym przez siebie banku (lub bankach), który przystąpił do programu. Do wniosku należy dołączyć:

pisemne oświadczenie o spełnieniu na dzień złożenia wniosku warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (o nieposiadaniu na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny lub własności lub współwłasności budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny), wraz z pisemnym oświadczeniem, że ten warunek będzie spełniony także w dniu nabycia mieszkania; nie dotyczy osób/rodzin wychowujących przynajmniej 3 dzieci,
pisemne zobowiązanie - w przypadku najmu lokalu mieszkalnego lub posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu - do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania,
pisemne oświadczenie o tym, że nabywane mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.
Bank może wymagać okazania innych dokumentów, które pomogą mu stwierdzić, że spełnione są wszystkie kryteria określone w ustawie, m. in. wiek beneficjenta, powierzchnia użytkowa mieszkania, cena zakupu. Weryfikacja zdolności kredytowej odbywa się na podstawie wewnętrznych procedur danego banku.

Po zweryfikowaniu dokumentów przez bank przyjmujący wniosek, dalsza procedura udzielania dofinansowania wkładu własnego odbywa się w ramach współpracy pomiędzy bankiem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zaleca się wcześniejszy kontakt z wybranym bankiem, który przystąpił do programu Mieszkanie dla młodych, w celu upewnienia się odnośnie do procedury i niezbędnych dokumentów.

Lista banków, które przystąpiły do programu jest na bieżąco aktualizowana na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego:
https://www.bgk.pl/bip/wykaz-instytucji-kredytujacych-uczestniczacych-w-...

Jak skorzystać z programu Mieszkanie dla młodych – po wstrzymaniu naboru wniosków z limitem wypłaty w 2016 r.

Po wstrzymaniu od 16 marca 2016 r. naboru wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z terminem wypłaty wsparcia przypadającym na bieżący rok, rozpatrywane są wszystkie wnioski nabywców o dofinansowanie wkładu własnego na 2016 r., przekazane do BGK do dnia 15 marca 2016 r.
W związku z ogromnym zainteresowaniem programem „Mieszkanie dla młodych” i przyrostem wniosków ponad możliwy do zrealizowania limit wypłat na 2016 r., w stosunku do znacznej części wniosków prawdopodobne jest zaistnienie sytuacji oczekiwania na możliwość przyznania środków w bieżącym roku. W takim wypadku beneficjent może podjąć decyzję w sprawie ewentualnego oczekiwania na zwolnienie limitu roku bieżącego bądź złożenie nowego wniosku, uwzględniającego zmienione warunki planowanej transakcji, w tym wypłatę dofinansowania w kolejnych latach (2017, 2018) funkcjonowania programu. A więc, w przypadku braku możliwości skorzystania z dofinansowania wkładu własnego w bieżącym roku możliwe jest złożenie wniosku z planowaną datą wypłaty dofinansowania na rok 2017 lub 2018, o ile osoba sprzedająca mieszkanie dopuszcza zmianę daty zapłaty.

Środki przyznane nabywcy w celu dofinansowania wkładu własnego, mogą zostać wypłacone tylko po zawarciu z bankiem kredytującym umowy kredytu. W celu sprawdzenia aktualnego statusu wniosku oraz zweryfikowania możliwości podpisania umowy kredytu, uprzejmie prosimy o kontakt z bankiem kredytującym, za pośrednictwem którego złożony został wniosek o przyznanie środków.

Nadal mogą też być składane do urzędów skarbowych wnioski o tzw. zwrot VAT na nowych zasadach – puli środków na ten mechanizm nie dotyczy roczny limit określony przez ustawę o funkcjonowaniu MdM.

Więcej o tzw. zwrocie VAT w MdM

Zasady postępowania w przypadku, gdy liczba wniosków o dofinansowanie wkładu własnego przekroczy dostępny limit środków regulują przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.

Mimo wstrzymania przyjmowania nowych wniosków o kredyt z dofinansowaniem, cały czas będą przyjmowane wnioski o dodatkowe dofinansowanie po urodzeniu lub przysposobieniu trzeciego lub kolejnego dziecka. Nadal będzie też można składać wnioski o tzw. zwrot VAT na nowych zasadach oraz wnioski z data wypłaty dofinansowania wkładu własnego w 2017 i 2018 r.

Wnioski z datą wypłaty przypadającą w 2017 i 2018 r. r. będą przyjmowane do dnia, w którym suma dofinansowania wkładu własnego wynikająca z tych wniosków przekroczy 50 proc. ustawowego limitu środków. W 2017 r. limit ten wynosi 746 min zł, więc w 2016 r. wnioski będą przyjmowane do dnia, kiedy suma dofinansowań z datą wypłaty w 2017 r. przekroczy 373 min zł. W 2018 r. limit ten wynosi 762 mln zł, więc w 2016 r. wnioski będą przyjmowane do dnia, kiedy suma dofinansowań przekroczy 381 mln zł.

W dniu przekroczenia limitów lat następnych Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego z datą wypłaty w 2017 i 2018 r. Instytucje kredytujące wstrzymują przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wkładu własnego począwszy od dnia następującego po dniu ogłoszenia informacji przez BGK. Od 1 stycznia 2017 r. zostanie odwieszona możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w przypadku dofinansowań wypłacanych w 2017 r., aż do wyczerpania pozostałej kwoty limitu. Podobna procedura (od 1 stycznia 2018 r.) będzie zastosowana w przypadku wniosków z datą wypłaty przypadającą na 2018 r.

Wnioski o dodatkowe dofinansowanie po urodzeniu trzeciego dziecka będzie można składać w ciągu 5 lat od dnia nabycia mieszkania, a więc nawet po 2018 r., kiedy zgodnie z aktualnie obowiązującą po zmianach dokonanych w ubiegłej kadencji ustawą nastąpi wygaszenie programu MdM i zamknięcie możliwości składania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego.

Komunikat Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 15-03-2016 o wstrzymaniu przyjmowania wniosków nabywców o dofinansowanie wkładu własnego w związku z nabyciem pierwszego mieszkania

Komentarze

Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


zdjecie 1161
zdjecie 1161
COMFORT - BRAMY OKNA ROLETY

Ty decydujesz jakiej stolarki potrzebujesz!Drodzy Inwestorzy  wybierając produkty marki KRISPOL do

Szukam gruntów pod elektrownię PV - dzierżawa

Poszukujemy gruntów do dzierżawy pod elektrownię fotowoltaiczną:
- Powierzchnia od 1,5ha do 300ha
-

Meble na wymiar

Nasza firma od 20 lat wykonuje najwyższej jakości meble na wymiar na terenie Warszawy i okolic. Daje

Kredyt hipoteczny

U nas zrealizujesz swoje marzenie o kupnie domu, mieszkania,działki. Sprawdź
ofertę kredytu hipotecz

Dachy- Ogrodzenia Sprzedaż i Montaż

Oferujemy sprzedaż i montaż pokryć dachowych i ogrodzeń.
Zapraszamy
Dachy Załuska
Biuro Ostrołęka ul. W

FaceBook