Podatek katastralny w Polsce? Ministerstwo odpowiada

14 kwietnia 2021 2 Komentarze

"Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac, których skutkiem byłoby określenie zasad pobierania podatku od nieruchomości opartego na wartości nieruchomości" - deklaruje wiceminister Jan Sarnowski. Mimo to, pytania o podatku katastralnym wciąż powracają.

"Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac, których skutkiem byłoby określenie zasad pobierania podatku od nieruchomości opartego na wartości nieruchomości" - deklaruje wiceminister Jan Sarnowski. Mimo to, pytania o podatku katastralnym wciąż powracają.

- Podatek od nieruchomości to podatek, w którym przedmiotem opodatkowania są stany faktyczne lub prawne, od których zaistnienia ustawodawca uzależnia powstanie obowiązku podatkowego, a w szczególności posiadanie nieruchomości - napisał w interpelacji do ministra finansów poseł Aleksander Miszalski.

Poprosił też o odpowiedź na pytania:

  1. O ile względem roku 2015 wzrastał w kolejnych latach podatek od nieruchomości? Proszę o przedstawienie konkretnych danych dotyczących wzrostu względem roku 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.
  2. Czy rząd lub według Pańskich informacji większość parlamentarna planuje w 2021 r. kolejny wzrost podatku od nieruchomości?
  3. Czy rząd lub według Pańskich informacji większość parlamentarna planuje w 2021 r. wprowadzenie podatku katastralnego lub jego mechanizmów?

- Wysokość stawek podatku od nieruchomości, w granicach stawek maksymalnych, corocznie waloryzowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, określa rada gminy - odpowiedział Jan Sarnowski, wiceminister finansów.

Coroczna zmiana wysokości górnych granic stawek kwotowych podatku od nieruchomości (inaczej stawek maksymalnych) jest powiązana ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik ten ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dokonuje jedynie czynności technicznej polegającej na przeliczaniu górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem, o którym mowa powyżej. Stawki podatku od nieruchomości są ogłaszane, w drodze obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na każdy rok podatkowy, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Obowiązujące w latach 2016 i 2017 maksymalne stawki podatku od nieruchomości, co do zasady, zostały obniżone odpowiednio o 1,2% oraz 0,9% w stosunku do roku poprzedniego. Niektóre stawki podatku do nieruchomości nie uległy zmianie, co jest związane z niskim wskaźnikiem cen towarów i usług oraz zasadami zaokrąglania przeliczanych stawek
w górę do pełnych groszy. 

- dodał Sarnowski.

Wiceminister wskazał, że "od roku 2018 r. występuje wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Stawki maksymalne podatku od nieruchomości na 2018 r.6 wzrosły o 1,9 %, na 2019 r. o 1,6 %, na 2020 r. o 1,8 %, a na 2021 r. o 3,9 %". 

Pytany o podatek katastralny, wiceminister Sarnowski zadeklarował:

Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac, których skutkiem byłoby określenie zasad pobierania podatku od nieruchomości opartego na wartości nieruchomości. 


Komentarze

...
11:34, 16 kwietnia 2021

Prędzej oddychanie opodatkują niż kamienice członków PIS i rządu

...
12:20, 16 kwietnia 2021

Bzdurny artykuł ministerstwo nie prowadzi prac a gazety dalej straszą ludzi  Dodaj Komentarz


zdjecie 4528
zdjecie 4528
COMFORT - BRAMY OKNA ROLETY

  Ty decydujesz jakiej stolarki potrzebujesz!
Krispol to ceniony polski producent kompletu stolarki

Przeszklenia drzwiowe.

Wykonam przeszklenia witrazowe do drzwi,scian i okien.Cena jest ustalana indywidualnie w zależności

NOWOCZESNY, NIEDUŻY, EKOLOGICZNY DOM W STANIE DEWELOPERSKIM

W najnowszej ofercie przedstawiam Państwu nieduży, parterowy dom o pow. 120 m2 z dwustanowiskowym ga

POSADZKI MIXOKRETEM

Wykonujemy posadzki agregatem spalinowym. Szybko i dokładnie. Zapraszam do kontaktu nr. tel. 5051450

Dotacja na termomodernizację budynków mieszkalnych

Kompleksowa pomoc przy wypełnianiu wniosków na termomodernizację budynków z programu "Czyste powietr

FaceBook