Jakie roboty budowlane wykonamy na podstawie zgłoszenia (bez decyzji o pozwoleniu na budowę)

16 listopada 2020 0 Komentarzy

Planujesz przebudowę lub remont. Zobacz jakie roboty budowlane wykonamy na podstawie zgłoszenia (bez decyzji o pozwoleniu na budowę).

Planujesz przebudowę lub remont. Zobacz jakie roboty budowlane wykonamy na podstawie zgłoszenia (bez decyzji o pozwoleniu na budowę).

Roboty budowlane wykonywane na podstawie zgłoszenia (bez decyzji o pozwoleniu na budowę)

Przebudowa:
- przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,
- sieci wodociągowych, kanalizacyjnych cieplnych, gazowych (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) oraz elektroenergetycznych (o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV),
- wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
- instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
- zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach,
- obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów,
- obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
- stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3,
- dróg, torów i urządzeń kolejowych,
- polegająca na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m,
- instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej,
    
Remont:
- budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
- budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych  

Zainstalowanie:
- na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 m,
- krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,
- tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
- wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych, mikroinstalacji biogazu rolniczego. W powyższych przypadkach, jako inwestor masz prawo wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zamiast dokonywać zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Komentarze

Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


zdjecie 1161
zdjecie 1161
COMFORT - BRAMY OKNA ROLETY

Ty decydujesz jakiej stolarki potrzebujesz!Drodzy Inwestorzy  wybierając produkty marki KRISPOL do

Szukam gruntów pod elektrownię PV - dzierżawa

Poszukujemy gruntów do dzierżawy pod elektrownię fotowoltaiczną:
- Powierzchnia od 1,5ha do 300ha
-

Meble na wymiar

Nasza firma od 20 lat wykonuje najwyższej jakości meble na wymiar na terenie Warszawy i okolic. Daje

Kredyt hipoteczny

U nas zrealizujesz swoje marzenie o kupnie domu, mieszkania,działki. Sprawdź
ofertę kredytu hipotecz

Dachy- Ogrodzenia Sprzedaż i Montaż

Oferujemy sprzedaż i montaż pokryć dachowych i ogrodzeń.
Zapraszamy
Dachy Załuska
Biuro Ostrołęka ul. W

FaceBook