Jakie roboty budowlane nie wymagają ani pozwolenia ani zgłoszenia

30 listopada 2020 0 Komentarzy

Zobacz jakie roboty budowlane nie wymagają ani pozwolenia ani zgłoszenia.

Zobacz jakie roboty budowlane nie wymagają ani pozwolenia ani zgłoszenia.

Poniżej lista robót budowlanych nie wymagających ani pozwolenia ani zgłoszenia


- obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: a) parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m; suszarnie kontenerowe o powierzchni zabudowy do 21 m2
- wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki
- wolno stojące altany o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki
- altany działkowe i obiekty gospodarcze, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
- wiaty przystankowe i peronowe
- parterowe budynki o powierzchni zabudowy do 35 m2, służące jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położone na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyjątkiem budynków sytuowanych na obszarze Natura 2000
- stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000
- gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000
- wolno stojące kabiny telefoniczne, szafy i słupki telekomunikacyjne
- parkometry z własnym zasilaniem
- zjazdy z dróg powiatowych i gminnych oraz zatoki parkingowych na tych drogach
- przepusty o przekroju wewnętrznym do 0,85 m2
- przydomowe baseny i oczka wodne o powierzchni do 50 m2
- obiekty budowlane będące urządzeniami melioracji wodnych
- opaski brzegowe oraz inne sztuczne, powierzchniowe lub liniowe umocnienia brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych
- pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
- telekomunikacyjne linie kablowe
- obiekty małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych
- ogrodzenia o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m
- obiekty do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych
- tymczasowe obiekty budowlane stanowiące wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniące jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowane na terenach przeznaczonych na ten cel
- znaki geodezyjne, a także obiekty triangulacyjne, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody
- obudowy ujęć wód podziemnych
- punkty ładowania, w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego
- bankomaty, biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie
- naziemne zbiorniki będące obiektami budowlanymi, służące do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3
- przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy do 35 m2
- stawy i zbiorniki wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m położone w całości na gruntach rolnych


Komentarze

Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


zdjecie 4877
zdjecie 4877
COMFORT - BRAMY OKNA ROLETY

Ty decydujesz jakiej stolarki potrzebujesz!Drodzy Inwestorzy  wybierając produkty marki KRISPOL do

Szukam gruntów pod elektrownię PV - dzierżawa

Poszukujemy gruntów do dzierżawy pod elektrownię fotowoltaiczną:
- Powierzchnia od 1,5ha do 300ha
-

Meble na wymiar

Nasza firma od 20 lat wykonuje najwyższej jakości meble na wymiar na terenie Warszawy i okolic. Daje

Kredyt hipoteczny

U nas zrealizujesz swoje marzenie o kupnie domu, mieszkania,działki. Sprawdź
ofertę kredytu hipotecz

Dachy- Ogrodzenia Sprzedaż i Montaż

Oferujemy sprzedaż i montaż pokryć dachowych i ogrodzeń.
Zapraszamy
Dachy Załuska
Biuro Ostrołęka ul. W

FaceBook