Jak się teraz buduje? Najnowsze dane o budownictwie mieszkaniowym

10 grudnia 2018 Komentarzy

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Jak się teraz buduje? Zachęcamy do lektury podsumowania.

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Jak się teraz buduje? Zachęcamy do lektury podsumowania.

Technologia tradycyjna udoskonalona

W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku oddano do użytkowania 129 833 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 11 881,7 tys. m² (odpowiednio o 4,5% i 1,8% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania w tym okresie wyniosła 91,5 m² i była o 2,4 m² mniejsza niż w roku poprzednim. Oprócz tego, odnotowano 173 961 mieszkań, których budowę rozpoczęto (wzrost o 8,2%) oraz 194 000 mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (wzrost o 1,6%).

W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. 98,5% nowych budynków mieszkalnych zostało wzniesionych za pomocą technologii tradycyjnej udoskonalonej. W analogicznym okresie roku poprzedniego udział ten wyniósł 99,1%. Technologie wznoszenia: monolityczna, wielkopłytowa i wielkoblokowa były wykorzystywane do budowy budynków wielorodzinnych, natomiast metodą konstrukcji drewnianych wybudowano tylko budynki jednorodzinne.

Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego, liczony od daty jej rozpoczęcia do terminu oddania budynku do użytkowania, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 roku skrócił się, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, o 3,1 miesiąca. Budynki wielorodzinne wybudowane w analizowanym okresie wznoszono w czasie ponad 2-krotnie krótszym niż jednorodzinne.

Mieszkania oddane do użytkowania

W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. oddano do użytkowania 129 833 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 11 881,7 tys. m2 oraz o liczbie izb równej 505 117. W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku odnotowano wzrosty liczby mieszkań o 5599 (4,5%), powierzchni – o 210,1 tys. m2 (1,8%) oraz izb – o 15 525 (3,2%).

Przeciętna powierzchnia 1 mieszkania wybudowanego w pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 r. wyniosła 91,5 m2 i w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zmniejszyła się o 2,4 m2. Największe mieszkania (o średniej powierzchni równej 144,8 m2) oddawano w indywidualnej formie budownictwa, w której przeważają domy jednorodzinne budowane na własny użytek; najmniejsze (44,5 m2) – w budownictwie komunalnym, zdominowanym przez niewielkie mieszkania realizowane przez gminy na potrzeby gospodarstw domowych o niskich dochodach.

W strukturze mieszkań według form budownictwa, 59,9% mieszkań oddanych do użytkowania powstało z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem. Inwestorzy indywidualni wybudowali 37,1% nowo oddanych mieszkań; w spółdzielczej formie budownictwa powstało 1,4% mieszkań, a pozostałe lokale mieszkalne zostały wybudowane w komunalnej, społecznej czynszowej oraz zakładowej formie budownictwa (udziały na poziomie odpowiednio 0,7%, 0,8% i 0,1%). W porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami 2017 r., największe zmiany dotyczyły budownictwa indywidualnego (spadek o 1,9 p. proc.) oraz mieszkań realizowanych w budownictwie na sprzedaż lub wynajem (wzrost o 1,9 p. proc.). Udziały pozostałych form budownictwa nie zmieniły się (jak w przypadku mieszkań komunalnych i zakładowych) lub pozostały na zbliżonym poziomie.  

Największe udziały wybudowanych mieszkań, w pierwszych trzech kwartałach 2018 r., odnotowano w województwach: mazowieckim (22,2%), wielkopolskim (10,6%), dolnośląskim (10,3%) i małopolskim (10,0%); najmniejsze w opolskim (1,3%), lubuskim i świętokrzyskim (po 2,0%).

Pozwolenia na budowę

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2018 r. wydano pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym budowy 194 000 mieszkań, tj. o 1,6% więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku, z czego 97,4% zrealizowanych będzie w nowych budynkach mieszkalnych (wobec 96,8% w I-III kwartale 2017 r.). Średnia prognozowana powierzchnia mieszkań w nowych budynkach wielorodzinnych wyniosła 55,0 m2 (o 1,9 m2 mniej niż w analogicznym okresie 2017 r.) przy przeciętnej powierzchni 137,0 m2 dla mieszkania w nowych budynkach jednorodzinnych (I-III kwartał 2017 r. – 138,0 m2).

Ponadto 5058 mieszkań zostanie zrealizowanych w nowych budynkach niemieszkalnych i zbiorowego zamieszkania, w rozbudowywanych budynkach mieszkalnych oraz przebudowywanych pomieszczeniach niemieszkalnych (wobec 6189 mieszkań w analogicznym okresie 2017 roku).

Biorąc pod uwagę strukturę liczby mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym, największe udziały odnotowano dla form budownictwa „na sprzedaż lub wynajem” (60,8%) oraz „indywidualne” (36,8%). Pozostałe mieszkania będą realizowane w spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej formie budownictwa.

źródło: Główny Urząd Statystyczny

Komentarze

Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


zdjecie 7419
COMFORT - BRAMY OKNA ROLETY

Już 27.11.2020 r. startuje #BlackFriday w KRISPOL.
Przygotuj się na najwyższy rabat w tym roku:
KROK

OKNA PCV - atrakcyjne rabaty

Szukasz atrakcyjnej oferty na okna do swojego domu? Zgłoś się do nas po atrakcyjne pakiety promocyjn

Witraże Piątnica.

LAMPA witrażowa średnica 42 wys.24 cm. Podstawa czarny marmur.

Wywóz Gruzu Złomu odpadów drewnianych  itp

Wywóz gruzu z remontu domu mieszkania , złomu ,ścinki blachy, odpady drewniane,ziemi, stare meble, cdziałka budowlana Olszewo- Borki 1000 m 2

Działka budowlana w Olszewo Borkach 1000 m 2 Olszewo Borki znajdująca się przy ulicy Armii Krajowej

FaceBook