Domy do 70 m kw. bez formalności. Senat odrzucił rządową ustawę

11 października 2021 9 Komentarzy

Senat w piątek odrzuciła ustawę umożliwiającą budowę domu do 70 m kw. bez formalności. Rządowy projekt zakłada możliwość takiej budowy bez konieczności uzyskania pozwolenia, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Senat w piątek odrzuciła ustawę umożliwiającą budowę domu do 70 m kw. bez formalności. Rządowy projekt zakłada możliwość takiej budowy bez konieczności uzyskania pozwolenia, ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (projekt rządowy) wprowadza rozwiązanie, zawarte w programie Polski Ładu, zgodnie z którym każdy będzie mógł rozpocząć budowę małego 1-rodzinnego domu mieszkalnego jedynie na podstawie zgłoszenia, czyli bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, ustanawiania kierownika budowy i prowadzenia jej dziennika. Budynki takie mają być wolnostojące, niewielkie (dopuszczalna powierzchnia zabudowy do 70 m2) i o prostej konstrukcji, mieć nie więcej niż 2 kondygnacje. Budowa ma być prowadzona dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Liczba projektowanych budynków nie może być większa niż 1 na każde 500 m2 powierzchni działki. Nowela upraszcza ponadto procedurę zgłoszenia budowy takiego domu, będzie można ją zacząć od razu po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Inwestor będzie musiał zawiadomić organa nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Nowela umożliwia także budowanie domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia o powierzchni zwiększonej z 35 m2 do 70 m2.

Za odrzuceniem ustawy głosowało 52 senatorów KO, PSL, Lewicy, Polski 2050 i senatorowie niezależni.

Komentarze

...
14:59, 11 października 2021

SENAT
phi...
PO I PSLewackie
Oni są zawsze przeciw. No chyba że trzeba by był zamknąć jaką polską fabrykę firmę lub oddać coś drogiego niemcom to inna sprawa.

...
18:48, 11 października 2021

Alkoholiku nie masz nawet pojęcia dlaczego odrzucono tę ustawę. Po pierwsze, aby postawić taki dom trzeba działkę minimum 10 arów, po drugie nie można postawić takiego domu wszędzie tam gdzie jest już MPZP ponieważ takie domy nie są tam ujęte, więc senat odrzucił, aby PIS poprawił, gdyż jak zwykle ich ustawy są niedorobione, po za ustawami gdzie podnieśli sobie wypłaty o 60%.

...
21:11, 11 października 2021

To sqrwesyny  

...
21:16, 11 października 2021

Można przyjąć później poprawić uzupełnić ustawę po prostu pseudo opozycja ma gdzieś Ludzi

...
21:30, 11 października 2021

Dobry wieczór!

Cyt. "Alkoholiku nie masz nawet pojęcia dlaczego odrzucono tę ustawę. Po pierwsze, aby postawić taki dom trzeba działkę minimum 10 arów",

Fistaszku! Nie łżyj... Nie łżyj...  Dom do 70 m2 wg ustawy można będzie postawić na działce 500 m2, czyli na działce 1000 m2, można będzie postawić dwa domki.

Pozdrawiam...

...
23:14, 11 października 2021

janusze się odezwały

...
06:29, 12 października 2021

Trzeba ukrócić biurokrację przy wydawaniu pozwoleń i nie trzeba żadnych ustaw,oczywiście tam gdzie jest plan zagospodarowania.U nas tam gdzie są tereny pod zabudowę załatwienie planu idzie jak pod górkę natomiast po znajomości można wybudować i na rzece,urzędników jest tylu że odechciewa się wszystkiego.

...
07:57, 12 października 2021

Bo pomysł pisowski proste

...
14:27, 20 października 2021

Gość napisał(a):Dobry wieczór!Cyt. "Alkoholiku nie masz nawet pojęcia dlaczego odrzucono tę ustawę. Po pierwsze, aby postawić taki dom trzeba działkę minimum 10 arów", Fistaszku! Nie łżyj... Nie łżyj...  Dom do 70 m2 wg ustawy można będzie postawić na działce 500 m2, czyli na działce 1000 m2, można będzie postawić dwa domki.Pozdrawiam...


Na działce do 500 m2 możesz sobie postawić domek letniskowy, a nie całoroczny.Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,z późn. zm.1)
) wprowadza się następujące zmiany:1) w art. 29 w ust. 1:a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych, budynków
mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, przy czym
powierzchnia użytkowa tych budynków nie może przekraczać 90 m2, a ich
liczba nie może być większa niż jeden na każde 1000 m2 powierzchnidziałki;”;
b) pkt 16 otrzymuje brzmienie:„16) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych
jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 70 m2
, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych nie większej niż 6 m i wysięgu wsporników nie większym niż do 2 m,


a liczbatych budynków nie może być większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni
działki;”;Dodaj Komentarz


zdjecie 2164
zdjecie 2164
COMFORT - BRAMY OKNA ROLETY


  

Ty decydujesz jakiej stolarki potrzebujesz!Skorzystaj przed podwyżką i do końca października za

Elewacje docieplenia budynków kompleksowo

Elewacje i ocieplenia budynków kompleksowo
Ocieplanie styropianowe
Ocieplanie wełną mineralną
Ociepl

USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ

Oferujemy usługi koparko-ładowarką na terenie Ostrołęki i okolic. Zapraszamy do współpracy. Tel. 505

Wywoz gruzu steropianu i innych odp.bud  .

Wywóz gruzu steropianu folii Starych mebli zlomu przygotuje mieszkanie do remontu kapitalnego oczyśc

Działka budowlana Borawe

Na sprzedaż działka budowlana w miejscowości Borawe gm. Rzekuń, 8km od Ostrołęki.

Szerokość działki

FaceBook