Do decyzji o pozwoleniu na budowę składamy projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany

03 listopada 2020 0 Komentarzy
Dotąd projekt budowlany był jednolitym dokumentem zawierającym projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczny budowlany oraz projekt techniczny.


Podział projektu uprości procedurę i przyspieszy postępowanie. Zgodnie z nową procedurą organ administracji architektoniczno-budowlanej najpierw zatwierdza projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym w drodze decyzji o wydaniu pozwolenia na budowę.


Projekt budowlany został rozdzielony na:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu
- projekt architektoniczno-budowlany
- projekt techniczny (przedkładany jest organowi nadzoru budowlanego dopiero na etapie składania wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie)

Projekt zagospodarowania działki lub terenu
Projekt obejmuje:
- określenie granic działki lub terenu
- usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym
- sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków
- układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich
- informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Projekt sporządzisz na aktualnej mapie do celów projektowych

Projekt architektoniczno-budowlany
Projekt obejmuje:
- układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych
- zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych
- charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych
- opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
- projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne, mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko - charakterystykę ekologiczną
- informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
- opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych (w przypadku obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)
- informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych w tym starszych (w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych)
- postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, jeżeli zostało wydane.

Komentarze

Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


zdjecie 4133
COMFORT - BRAMY OKNA ROLETYTy decydujesz jakiej stolarki potrzebujesz!
Krispol to ceniony polski producent kompletu stolarki o

Hurtownia  ARCO- materiały budowlane  /Ławy 75  k.Rzekunia/

OFERUJEMY W PROMOCYJNYCH CENACH >>> PONIŻSZY ASORTYMENT BUDOWLANY: STYROPIAN biały, grafitowy, ni

GEAL ul. Kopernika 10

Zapraszamy do naszych Biur Handlowych: OSTROŁĘKA ul. Kopernika 10 (obok sklepu Metalowiec) tel. 29

Oczyszczalnie , Przyłącza, hydraulik

Nasza firma zajmuje się kompleksowym montażem jak i serwisem Przydomowych oczyszczalni ścieków (biol

--- SUFITY PODWIESZANE -- Gres -- Wykończenia

Wykończenia nowych mieszkań, domów i remonty

Sufity podwieszane LED (proste i wielopoziomowe)
- Indywi


FaceBook