Budownictwo mieszkaniowe w województwie  mazowieckim w 2019 r.

15 lipca 2020 0 Komentarzy
W 2019 r. w województwie mazowieckim oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

W 2019 r. w województwie mazowieckim oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

 

Nowe budynki mieszkalne oddane do użytkowania

Na terenie województwa mazowieckiego w 2019 r. oddano do użytkowania – 12997 nowych budynków mieszkalnych (tj. o 17,1% więcej niż przed rokiem). Większość z nich przekazano na terenach wiejskich – 8370 (64,4%). Za pomocą technologii tradycyjnej udoskonalonej zostało wzniesionych 96,9% nowych budynków mieszkalnych. Biorąc pod uwagę liczbę kondygnacji najwięcej wybudowano budynków 2–kondygnacyjnych (63,8%) i 1–kondygnacyjnych (27,9% nowych budynków). Przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego wyniósł 35,9 miesięcy i był o 0,9 miesiąca dłuższy niż w 2018 r. W mieście czas ich budowy wydłużył się o 0,6 miesiąca, natomiast na wsi zmniejszył się o 0,2 miesiąca.

Inwestorzy indywidualni zrealizowali ponad 70% ogólnej liczby nowych budynków mieszkalnych

W 2019 r. inwestorzy indywidualni wybudowali – 9142 nowe budynki mieszkalne (w 2018 r. –8294 budynki). Ich udział w ogólnej liczbie nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania wyniósł 70,3% (w 2018 r. – 74,7%). Pod względem liczby mieszkań wybudowanych przez inwestorów indywidualnych dominowały głównie budynki jednomieszkaniowe, które w 2019 r. stanowiły 98,4% liczby nowych budynków mieszkalnych oddanych przez inwestorów indywidulanych.

Mieszkania oddane do użytkowania

W 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego oddano do użytkowania – 43159 mieszkań (tj. o 5,1% więcej niż przed rokiem). Najwięcej mieszkań przekazano w miesiącu listopadzie –4610, a najmniej w czerwcu – 2718. Udział mieszkań oddanych w województwie stanowił 20,8% efektów budownictwa w kraju.

Największa grupa mieszkań oddanych do użytkowania wybudowana została w nowych budynkach mieszkalnych (98,5%). Pozostałe to mieszkania powstałe w wyniku rozbudowy już istniejących budynków mieszkalnych (1,2%), uzyskane z przebudowy i adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych w budynkach mieszkalnych (0,2%), w budynkach zbiorowego zamieszkania oraz w budynkach niemieszkalnych (0,1%) 

Na terenie miast województwa oddano do użytkowania 33093 mieszkania (o 1,4% więcej niż przed rokiem), a ich udział w ogólnej liczbie przekazanych mieszkań w województwie zmniejszył się o 2,7 p. proc. Mieszkania oddane do użytkowania w m.st. Warszawie stanowiły 50,0% efektów budownictwa mieszkaniowego województwa i 65,3% efektów uzyskanych w miastach (w 2018 r. odpowiednio 57,0% i 71,8%). Na terenach wiejskich województwa liczba mieszkań przekazanych do użytkowania wzrosła o 19,1% w skali roku.

W miastach 89,5% mieszkań przeznaczonych było na sprzedaż lub wynajem (w m.st. Warszawie 95,8%). Na wsi ponad 69% mieszkań oddanych do użytkowania stanowiły mieszkania wybudowane przez inwestorów indywidualnych.

W 2019 r. w województwie mazowieckim odnotowano wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania w budownictwie przeznaczanym na sprzedaż lub wynajem (o 1358), indywidualnym (o 806), spółdzielczym (o 109), społecznym czynszowym (o 58) i zakładowym (o 11). Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie komunalnym (o 261).

 

Mieszkania o największej przeciętnej powierzchni użytkowej oddano w budownictwie indywidualnym — 150,9 m2

 

Standard mieszkań oddanych do użytkowania

W 2019 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania wynosiła 82,3 m2 i w stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się o 3,2 m2. Mieszkania o największej przeciętnej powierzchni użytkowej oddano w budownictwie indywidualnym – 150,9 m2 (w 2018 r.–150,2 m2), najmniejsze w budownictwie zakładowym – 38,7 m2 (w 2018 r. – 147,8 m2).

W miastach przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania przekazanego do eksploatacji wynosiła 67,3 m2 (w 2018 r. – 65,5 m2), a na wsi była prawie dwukrotnie większa.

Wśród powiatów największa przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania wystąpiła w powiecie siedleckim – 161,4 m2 i była ona prawie dwukrotnie większa niż przeciętna w województwie. Dużą przeciętną powierzchnią użytkową 1 mieszkania przekazanego do użytkowania charakteryzowały się mieszkania w powiatach: otwockim – 157,5 m2, ostrołęckim – 148,5 m2, żuromińskim – 143,9 m2. Mieszkania o najmniejszej powierzchni wybudowano w m.st. Warszawa – 59,7 m2, m. Płocku – 61,9 m2 oraz w m. Siedlcach – 62,9 m2.

Przeciętne mieszkanie oddane do użytkowania składało się z 3,5 izby

W 2019 r. mieszkania oddane do użytkowania na terenie województwa mazowieckiego składało się przeciętnie z 3,5 izby (w 2018 r. – 3,4 izby.). Największe mieszkania zostały przekazane przez inwestorów budujących mieszkania indywidualne – 5,5 izby, a najmniejsze przez budujących mieszkania zakładowe – 2,0 izby.

 

Jakość mieszkań przekazywanych do użytkowania określa ich wyposażenie w instalacje techniczno-sanitarne.

W 2019 r. prawie 95% mieszkań wyposażonych było w wodociąg z sieci, 86% w kanalizację z odprowadzeniem do sieci, ponad 54% w centralne ogrzewanie z sieci oraz ciepłą wodę dostarczaną centralnie i blisko 37% w gaz z sieci.

 

Natężenie budownictwa mieszkaniowego

W 2019 r. na 1000 ludności oddano 8,0 mieszkań (w skali roku wzrost o 0,4 punktu; w miastach wzrost o 0,1 punktu, a na wsi o 0,8 punktu).

 

Najwięcej mieszkań na 1000 ludności oddano do użytkowania w powiecie legionowskim – 13,2 (wobec 10,6 w 2018 r.), m.st. Warszawa i warszawskim zachodnim – po 12,1 (w 2018 r. odpowiednio 13,2; 9,8), najmniej natomiast w powiecie żuromińskim – 1,0 (wobec 1,3 w 2018 r.).

W 8 powiatach (grodziskim, pruszkowskim, wołomińskim, m. Siedlce, piaseczyński, warszawskim zachodnim, m.st. Warszawa, legionowskim) wskaźnik przyjął wartość wyższą od średniej wojewódzkiej – 8,0.

W 2019 r. liczba mieszkań oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 1000 nowo zawartych małżeństw wyniosła 1643 (wobec 1509 w 2018 r.); w miastach – 1937, na wsi – 1096. Na poziomie powiatów najwyższy wskaźnik zanotowano w powiecie legionowskim – 2792, najniższy w powiecie żuromińskim – 195. W 17 powiatach województwa oddano do użytkowania więcej mieszkań niż zawarto małżeństw (powiaty: ciechanowski, grodziski, grójecki, legionowski, miński, mławski, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni, wołomiński, wyszkowski, żyrardowski, m. Ostrołęka, m. Płock, m. Siedlce, m.st. Warszawa).

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

W 2019 r. na terenie województwa mazowieckiego rozpoczęto budowę – 45459 mieszkań (tj. o 2,3% mniej niż w 2018 r.). W 2019 r. mieszkania rozpoczęte realizowane na sprzedaż lub wynajem stanowiły 71,7%, zaś mieszkania w budownictwie indywidualnym 26,9%. Pozostałe 1,4% stanowiły inwestycje rozpoczęte przez inwestorów w budownictwie spółdzielczym, komunalnym, społecznym czynszowym i zakładowym.

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym spadła o 3,6%

Wydane pozwolenia lub dokonane zgłoszenia z projektem budowlanym

W 2019 r. w województwie mazowieckim wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym na budowę 48865 mieszkań (tj. o 3,6% mniej niż w 2018 r.). W nowych budynkach mieszkalnych powstanie 48155 mieszkań (wobec 49953 mieszkania w 2018 r). Pozostałe mieszkania powstaną w nowych budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz w rozbudowanych i przebudowanych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Spośród wszystkich mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym 27,2% (wobec 25,2% w 2018 r.) będzie zrealizowanych przez inwestorów indywidualnych.

 

Komentarze

Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


zdjecie 6804
COMFORT - BRAMY OKNA ROLETYTy decydujesz jakiej stolarki potrzebujesz!
Krispol to ceniony polski producent kompletu stolarki o

Hurtownia  ARCO- materiały budowlane  /Ławy 75  k.Rzekunia/

OFERUJEMY W PROMOCYJNYCH CENACH >>> PONIŻSZY ASORTYMENT BUDOWLANY: STYROPIAN biały, grafitowy, ni

GEAL ul. Kopernika 10

Zapraszamy do naszych Biur Handlowych: OSTROŁĘKA ul. Kopernika 10 (obok sklepu Metalowiec) tel. 29

Oczyszczalnie , Przyłącza, hydraulik

Nasza firma zajmuje się kompleksowym montażem jak i serwisem Przydomowych oczyszczalni ścieków (biol

Dom z działką 2000m2, Nowa Wieś k. Ostrołęki

Sprzedam dom o pow. użytkowej 163,7m2 wraz z działką 2000m2 w miejscowości Nowa Wieś, pow. ostrołęck

FaceBook