Prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego

21 czerwca 2017 0 Komentarzy

Kwestia praw i obowiązków najemcy i wynajmującego jest bardzo istotna przy zawieraniu umowy o wynajem.  Dzięki świadomości praw i obowiązków współpraca na linii najemca – wynajmujący może być dużo przyjemniejsza. Temat ten reguluje kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku na temat ochrony praw lokatorów.

Kwestia praw i obowiązków najemcy i wynajmującego jest bardzo istotna przy zawieraniu umowy o wynajem.  Dzięki świadomości praw i obowiązków współpraca na linii najemca – wynajmujący może być dużo przyjemniejsza. Temat ten reguluje kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku na temat ochrony praw lokatorów.

 

1.OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

Podstawowe obowiązki, które musi spełnić wynajmujący to :

  • przekazanie lokalu w stanie odpowiednim do umówionego standardu
  • zapewnienie takiego standardu przez cały czas trwania umowy
  • zagwarantowanie funkcjonującej instalacji i urządzeń powiązanych z budynkiem ( czyli dostęp do wody, energii elektrycznej, ciepła czy paliw gazowych i ciekłych) oraz instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie budynku regulowane innymi przepisami (np. dostęp do windy)

2.OBOWIĄZKI NAJEMCY

Jako najemcy jesteśmy zobowiązani przede wszystkim do :

  • dokonywania terminowych opłat czynszu w wysokości ustalonej z wynajmującym przy zawieraniu umowy
  • użytkowania lokalu w taki sposób, jaki określa zawarta z wynajmującym umowa, natomiast jeśli ta nie reguluje tej kwestii – w sposób odpowiadający przeznaczeniu pomieszczenia
  • przestrzegania porządku domowego i utrzymywania lokalu w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym

W przypadku, gdy najemca nie utrzymuje odpowiedniego porządku w lokalu lub mimo upomnień wciąż używa go w sposób odrębny niż przeznaczenie pomieszczenia, wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia takiej umowy bez zachowania ustalonego terminu wypowiedzenia.

Sprawa napraw

Gdy podczas najmu wyniknie sytuacja, w której zajdzie potrzeba naprawy obciążającej wynajmującego, należy poinformować go o tym jak najszybciej.  Przykładowo podczas awarii instalacji gazowej (oczywiście tylko w przypadku gdy awaria ma miejsce nie z winy najemcy) należy powiadomić właściciela lokalu, ponieważ naprawa tej instalacji należy do jego obowiązków.

Warto zauważyć, że wynajmujący decydując się oddać pomieszczenie do użytku najemcy nie odpowiada za eksploatację wynikającą z prawidłowego użytkowania – np.  kwestia zużycia wykładziny. Jak powszechnie wiadomo umeblowanie lokalu posiada określony czas zużycia, po którym należałoby dokonać wymiany. Natomiast wszelkie szkody poniesione z winy najemcy ten będzie musiał pokryć z własnej kieszeni.

Remonty, otoczenie

Wszelkie remonty powinny być konsultowane z wynajmującym lokal. Dokonanie remontu bez zgody wynajmującego może skutkować wypowiedzeniem umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym. Do obowiązków najemcy należy również dbanie o pomieszczenia budynku przeznaczone do wspólnego użytkowania.

3.PRAWA WYNAJMUJĄCEGO

  • KAUCJA (wynajmujący ma prawo do pobrania jednorazowej kaucji przy zawieraniu umowy z najemcą, ta jednak nie może być wyższa niż kwota 12 czynszów za dany lokal)
  • ZASTAW (stanowi zabezpieczenie czynszu i opłat)
  • PODNIESIENIE CZYNSZU (w formie pisemnej, zachowanie ustalonego wcześniej okresu wypowiedzenia)

4.PRAWA NAJEMCY

W sytuacji, gdy podczas trwania najmu nastąpi awaria, która musi zostać naprawiona na koszt wynajmującego najemca ma prawo ustalić termin dokonania naprawy. W przypadku niedopilnowania tego terminu najemca może sam dokonać koniecznych prac oczywiście na koszt wynajmującego.

Jeśli w trakcie użytkowania lokalu na jaw wyjdą wady czy usterki, które ograniczają przydatność lokalu najemca ma prawo żądać obniżenia czynszu lub wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Artykuł został przygotowany przez redaktorów firmy Developer Wasilewski - w swojej ofercie posiadającej mieszkania i działki w Ełku, mieszkania Mońki i Grajewo.

Komentarze

Brak Waszych opinii do tego artykułu.


Dodaj Komentarz


Instalacja elektryczna w domu.
09 listopada 2018 wladek
Klimatyzacja
09 paĹşdziernika 2018 n7070
dobry hydraulik
23 września 2018 mken
meble na zamowienie-dobrze i nie drogo
20 września 2018 ka4rolcia
Ciepłe Bramy Segmentowe - promocja / Napędy do bram

UWAGA ! Na wakacje obniżamy cene bram  segmentowych !! TYLKO TERAZ  BRAMY SEGMENTOWA / Złoty Dąb ,

Wentylacja - Rekuperacja

Wentylacja z odzyskiem ciepła - rekuperacja. Obniż rachunki za ogrzewanie nawet o 50% i oddychaj św

Działki budowlano-rekreacyjne na Mazurach

Cena:  41 900 złKontakt bezpośredni do właściciela nieruchomości 605 745 715Sprzedam działki budowla

działka budowlana w Kadzidle

Oferuję w sprzedązy działkę budowlaną w Kadzidle, cicha spokojna okolica w Kierunku na Strzałki z do

Pościel Party - wyprzedaż pościeli

Zapraszamy na wyprzedaż poscieli - Sobota 17 listopada 2018 od godz. 15:00 do 18:00. Pościel 3D, 5D,

FaceBook